Akıl hastalığının farklı açılardan değerlendirilmesi;

1- TANI: Temel başlama noktası. Kişinin bir akıl hastalığına sahip olduğu tespit edilse de objektif kriterlerle yetinilmemeli, özgül olarak bu akıl hastalığının onda yarattığı etkiler ortaya konmalıdır.
2- DAVRANIŞ-HASTALIK İLİŞKİSİ: İsnat kabiliyeti - Her akıl hastalığının ceza sorumluluğunu etkilememesi - Akıl hastalarının toplum tarafından stigmatize olmaması
3- TOPLUMSAL TEPKİ-HUKUK: toplumsal infial, kamuoyu vicdanı, gelenek ve görenekler… Hakimin/savcının/bilirkişinin objektif bakış açısının çeşitli faktörlerle yitirilmemesi.

Yorum yapmak içinOturum Açın yada Kayıt Olun .