viktimolojide Sosyal Etkileşim Kuramı

Fail ile mağdur arasındaki bir dizi etkileşim sonunda
suç eylemi medyana gelir. Mağdurlarda tıpkı failler gibi riskli davranışlar sergilerler (Luckenbill,1977).
Von Hentig, Mendelshon, Amir vd. ilk viktimolojik çalışmalar.

Yorum yapmak içinOturum Açın yada Kayıt Olun .