Doğrulanabilirlik ve bilim

Doğrulanabilirlik
Bilimsel ürünlerin mantıksal çözümlenmesi, anlamların doğruluğunun ortaya çıkartılması çeşitli metodlarla olur. Bunlardan birisi, meselâ R. Carnap tarafından savunulan, doğrulama (verification) yöntemidir. Herhangi bir önerme gözlemler, deneyler ve ölçmelerle test ediliyorsa, doğrulanıyor demektir. Gözlenemeyen, ölçülemeyen önermeler bilimsel yönden anlamsızdır. Bu tür anlamsız ve boş önermelerin psikolojik bir değeri vardır, ama mantıksal bir değeri yoktur.

Yorum yapmak içinOturum Açın yada Kayıt Olun .