etik notları

Etik

Kökeni Yunanca Ethos sözcüğüdür. (teorik ahlak-ahlak kuramı). İyi ve doğru kavramlarını, “mutlak doğru” ve “mutlak iyi” nin olup olmadığını, bunlara ulaşılmasının mümkün olup olmadığını araştırmaktadır.

Bilimsel etğinin 2 temel ilkesi vardır; Genel ahlaka uygun olma ve rol model olma özelliği.

Bilimsel etik değerleri:

• Akademik dürüstlük
• Profesyonel standartlara bağlılık
• Kurallara uygunluk
• Açıklık
• Güvenilirlik
• Başkalarına saygı
• Saydamlık, şeffaflık

Bilimsel araştırma etiği: Bilimsel araştırmalarda konunun düşünülmesinden bitirilmesine ve yayınlanmasına kadar yüksek ahlak, dürüstlük ve açıklık ilkelerinin uygulanması.

Etik ihlaller: Disiplinsiz araştırma ve bilimsel yanıltma

Bilimsel yanıltma:

Aşırma, çalma (intihal-plugiarsism)
Sahtecilik, uydurma (fabrication)
Çarpıtma, yanıltmacılık (saptırma aldatma- falification)
Yayın tekrarı, çoklu yayın (duplication)
Dilimleme, bölerek yayınlama (salam clicing)
Kaynakların taraflı seçimi
Taraflı yayın
Yazarlık hakları sorunları
Verilerin yayınlanmasına izin vermemek
Destekleyenleri belirtmemek, teşekkür etmemek
Çıkar çatışması veya çalışması

Yorum yapmak içinOturum Açın yada Kayıt Olun .