honorary authorship

“Vancouver Grubu” olarak da bilinen international committe of medical journals editors (ICMJE)’ün cihanşümul hal alan
“uniform requirements”i yayın ahlakının tarihinde son derece önemli gelişmedir. Bilimsel yazılarda yazarların ilişkileri ve
sorumluluklarının belirlenmesi bu yolla sağlanmaya başlamıştır.
Ancak, bu düzenlemelere rağmen bilimsel müelliflik ile ilgili bazı meseleler günümüze kadar süregelmiştir. Bunlar
arasında misafir (quest), bahşiş (gift), onursal (honorary) yazarlık; hayalet (ghost) yazarlık; yazarlık sıralamasının nasıl
olacağı önde gelmektedir.
Konuk, bahşiş, fahri yazarlık çalışmaya herhangi katkısı olmayan birisinin yazar olarak makalede isminin görülmesidir.
“Uniform requirements” bu mahalde karşılaşılan üç mutad konuk, bahşiş, onur yazarlık tipini kural dışı tanımlamıştır: bunlar
parasal destek sağlayan, veri toplayan ya da bir araştırma grubunun genel murakıplığını yapanlardır (1).

. International commitee of medical journal editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals: writing and editing for
biomedical publication. Updated October 2005. Available at: http://www.icjme.org (Accessed February 9, 2006)

Yorum yapmak içinOturum Açın yada Kayıt Olun .