tck'nın bilişim suçlarıyla alakalı 245. maddesi neyle ilgilidir?

Zaten TCK’nın 245. maddesinde, “kendisine
veya başkasına yarar sağlayan kişi” şeklindeki ifadelerle bu suçun ekonomik
niteliği vurgulanmaktadır.

Yorumlar

 • Diğer bir anlatımla, TCK 245. madde ile korunmak istenen hukuki
  değer karma bir nitelik taşımaktadır. Çünkü hırsızlık, dolandırıcılık,
  güveni kötüye kullanma ve sahtecilik suçlarıyla korunmak istenen hukuki
  değerler TCK 245. madde ile de korunmaktadır. Hırsızlık suçuyla
  kişilerin malvarlığı, güveni kötüye kullanma suçuyla kişilerin birbirine
  karşı duyduğu güven, sahtecilik suçuyla ise devlet tarafından verilen
  güvence ile belgelere olan güven korunmak istenmektedir.

  Aynı yönde bkz Önder, Ayhan, a. g. e., s. 506; Dönmezer, Sulhi, Kişilere ve Mala Kar-
  şı Cürümler, Beta Yayıncılık, Ekim 2004,İstanbul, s. 619; Yazıcıoğlu, R. Yılmaz, a. g.
  e., s. 268.

Yorum yapmak içinOturum Açın yada Kayıt Olun .