Criminal profiling and insider cyber crime

Criminal profiling and insider cyber crime

Nick Nykodym, , Robert Taylor, Julia Vilela
Show more
http://dx.doi.org/10.1016/j.diin.2005.11.004

Criminal profiling and insider cyber crime

On a global scale, cyber crime has skyrocketed with the advancement of the electronic medium. While progress is being made in combating cyber crime (particularly with the Council of Europe's Convention on Cyber Crime), a large gap continues to exist in legislative compatibility across international borders. Often overlooked in regard to profiling is cyber crime. The idea that an individual committing crime in cyberspace can fit a certain outline (a profile) may seem far-fetched, but evidence suggests that certain distinguishing characteristics do regularly exist in cyber criminals. This can be particularly useful for companies (the most often hindered victims of cyber crime) attempting to do away with cyber criminals inside their own walls (the most common type of cyber criminals). Whether they are simply breaking company policy by browsing the Internet while on the clock or embezzling thousands of dollars through the company's network, insiders are a very real problem that companies spend millions of dollars annually to prevent. An accurate profile of an inside cyber criminal may help in identification both prospectively and retrospectively.

Küresel ölçekte, elektronik ortamın ilerlemesi ile birlikte siber suçlar hızla yükseldi. Siber suçlarla mücadelede ilerleme kaydedilirken (özellikle Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi ile ilgili olarak ilerleme kaydedilirken), uluslararası sınırlardaki mevzuat uyumluluğunda büyük bir boşluk var olmaya devam etmektedir. Profilleme bakımından çoğunlukla göz ardı edilen siber suçtur. Siber bir odada suç işleyen bir kişinin belirli bir çerçeveye (bir profil) uyması fikri çok zor görünüyor, ancak kanıtlar bazı ayırt edici özelliklerin siber suçlularda düzenli olarak var olduğunu gösteriyor. Bu, kendi duvarlarında (siber suçluların en yaygın türü olan) siber suçluları ortadan kaldırmaya çalışan şirketler (özellikle de siber suçların kurbanları) için yararlı olabilir. İster şirket politikalarını internet üzerinden tarama yaparak kırmak, şirket ağında binlerce doları zimmetine geçirmek gibi içerikler, şirketlerin önlemek için yılda milyonlarca dolar harcamasıyla ilgili gerçek bir sorundur. Siber bir suçlunun içinden doğru bir profil hem prospektif hem de geriye dönük olarak tanımlanmasına yardımcı olabilir.

Yorum yapmak içinOturum Açın yada Kayıt Olun .