i saw him passive şekli

Active: I saw him. (Onu gördüm.)

Passive: He was seen by me. (O benim tarafımdan görüldü.)

Yorumlar

  1. Present Continuous
  • The boy is breaking the windows. (Çocuk camları kırıyor.)

   S + am / ise /are + Ving + O

  • The windows are being broken. (by the boy.)
   Camlar (çocuk tarafından) kırılıyor.

   S + am / ise /are + being + V3

  1. Going to future
  • The boy is going to break the windows. (Çocuk camları kıracak.)

   S + am / is / are + going to + V1 + O

  The windows are going to be broken.
  (Camlar (çocuk tarafından) kırılacak.)

  S + am / ise /are going to + be + V3

Yorum yapmak içinOturum Açın yada Kayıt Olun .